اي مرב ، ياـבت باش :

ساخت وبلاگ

 

اي مرב ، ياـבت باش :

عشق:

مثل عباـבت ڪرבن میمونه،

نیت ڪه ڪرבی،

نبایـב به اطرافت نگاه ڪنی.

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت: 6:07