سادگی خودم شکست...

ساخت وبلاگ

 

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ 
ﻧﺒﻮﺩﻧـﺖ ﻣـﺮﺍ

ﻧﺸﮑﺴــﺖ!!!
ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ
ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ....
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـﮏ ﻫﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ،،،
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ...
ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـﺖ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩگـﯽ
ﺧـﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـﻢ!!""

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 ساعت: 18:09