قیمت هر انسان...!

ساخت وبلاگ

 

چه ڪسے مے گوید ڪه گرانے شده است؟!
دوره ارزانیست !
دل ربودن ارزان
دل شڪستن ارزان
دوستے ارزان است، 

دشمنے ها ارزان 

چه شرافت ارزان
تن عریان ارزان،
آبرو قیمت یڪ تڪه نان
و دروغ از همه چیز ارزانتر !
قیمت عشق چقدر ڪم شده است
ڪمتر از آب روان،
و چه تخفیف بزرگے خورده،
قیمت هر انسان...!

قیمت هر انسان,قيمت هر انسان,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 ساعت: 0:09