انسان دو نوع معلم دارد:

ساخت وبلاگ

انسان دو نوع معلم دارد:
" آموزگار " و " روزگار "

هر چه با شیرینے از اولے نیاموزے
دومے با تلخے به تو مے آموزد

اولے به قیمت " جانش "
دومے به قیمت " جانت "

انسان دو نوع معلم دارد آموزگار و روزگار,انسان دو نوع علم دارد,انسان دونوع معلم دارد,...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت: 3:19